جمع صورت حساب : 0 تومان نمایش سبد خرید

تسمه

انواع تسمه های دانگیل کره موجود میباشد 

A-AX-B-Bx-D-DX

تسمه 9.5 و تسمه تایم ماشین آلات موجود میباشد